Vzdelávanie v globálnom kontexte - workshop Sokratovho inštitútu

Dátum konania: 
7. 12. 2017 (štvrtok) - 17:00 - 10. 12. 2017 (nedeľa) - 13:00
Lektor: 
Vanessa Andreotti
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu "Vzdelávanie v globálnom kontexte"

Globálne vzdelávanie dnes stojí pred viacerými výzvami. Ako máme spoločne existovať na ohraničenej planéte, vo svete plnom rozličných problémov, na sebe navzájom závislých spoločenstiev a zvyšujúceho sa bezprávia? Ako sa máme vyhnúť lákadlám etnocentrizmu (moja pravda je objektívnou pravdou), nihilizmu (objektívna pravda nejestvuje), paternalizmu (pomáham Ti, a preto mám pravdu) a ahistoricizmu (zabúdaniu na jednoduchú skutočnosť, že každý problém má svoje dejiny)? Ako sa naučiť žiť bez predpísaných, jednoduchých riešení?
Je potrebné učiť sa z chýb minulosti, aby sme ich neopakovali, a aby sme dokázali čeliť novým chybám, ktoré naše hľadanie prinesie. Je potrebné zaujať pozíciu skeptického optimizmu, a neskĺznuť k naivnej nádeji či odmietavému skepticizmu. Je potrebné uznať, že každá kultúra má svoje slepé škvrny, a že plnšia pravda sa rodí len v rozhovore.

Workshop je určený len pre študentov Sokratovho inštitútu.

Lektorka

Vanessa de Oliveira ANDREOTTI - profesorka globálneho vzdelávania, Fínsko. Je prvou profesorkou vo Fínsku, ktorá sa venuje globálnemu vzdelávaniu. Pôsobí na Univerzite v Oulu. Je členkou Centra pre štúdium globálnej a sociálnej spravodlivosti na Univerzite v Nottinghame, kde aj získala doktorát. Prof. Andreotti koordinovala pre British Council projekt pre 4000 učiteľov v brazílskom štáte Paraná; sama niekoľko rokov učila na brazílskej škole angličtinu. Pôsobila aj na Novom Zélande a v Írsku. Je autorkou dvoch kníh a niekoľkých desiatok článkov o globálnom vzdelávaní.

Today, we have to move beyond 'either ors' towards 'both and mores'. We also have to create the tools and resilience to engage with the discomfort of having no predetermined scripts for the coming change.

 

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová